People

People

Medarbeiderne våre

Vi verdsetter alle mennesker vi kommer i kontakt med, både medarbeidere, gjester og lokale innbyggere. Burger King er en stor arbeidsgiver og har mulighet til å utgjøre en forskjell for mange.

Mangfold og førstegangsjobb

Vi i Burger King er opptatt av mangfold i samfunnet, og dette vises også i restaurantene våre. Burger King er et sted der mange har sine første erfaringer med arbeidslivet, og for noen er det også det første møtet med det norske arbeidslivet. Medarbeiderne våre har ulike bakgrunner, og vi verdsetter hver og en av dem og den kompetansen de har. Det er spesielt to ting som er viktige for oss, og det er respekt for andre og respekt for tid. Flammegrilling og språk kan alltid læres, og flere av våre ansatte går på norskkurs. Vi forsøker å ha en blanding av kjønn, nasjonaliteter og erfaringer, siden vi ønsker at restaurantene våre skal gjenspeile lokalsamfunnene de befinner seg i.

I vårt skandinaviske King Food AS-hovedkontor er 47 prosent av medarbeiderne kvinner.

Varslerprogram

I Burger King skal alle ansatte føle seg trygge og bli rettferdig behandlet på jobb. Med varslerprogrammet oppmuntrer vi medarbeiderne våre til å varsle dersom de har mistanke om alvorlige forseelser i jobbsammenheng. Varslerprogrammet inkluderer for eksempel produktsikkerhet, mattrygghet, forbrukerbeskyttelse, arbeidsrelaterte temaer av offentlig interesse osv. Medarbeidere kan bruke varslertjenesten anonymt. Alle rapporter blir behandlet av en tredjepart for å sikre at varsleren ikke blir utsatt for noen form for personlig gjengjeldelse.


Vi i Burger King brenner for mangfold i samfunnet generelt og dette gjenspeiles også i restaurantene våre. Hos Burger King får mange sin første arbeidslivserfaring og for noen er det også deres første møte med svensk arbeidsliv.

47%

av medarbeiderne i vårt skandinaviske King Food AS-hovedkontor er kvinner

1st

språk hos Burger King - Flammegrilling

1st

jobb, hos Burger King får mange sin første arbeidslivserfaring