planet

Planet

Resirkulering og avfall

Burger King jobber kontinuerlig med leverandører og logistikkpartnere for å sikre at produktenes holdbarhet maksimaliseres, og vi har effektive prosesser mellom produksjon, lager, transport og restaurant.

Frityrolje

Frityroljen vår filtreres og skiftes ut regelmessig. Brukt matolje samles inn for å benyttes for eksempel som råmateriale i biodieselproduksjon, eller alternativt som teknisk fett eller som mellomprodukt for destillasjon av fettsyrer og glyserol.

Energi

Fyringsdiagram – energisparing

Vi har jobbet med energieffektiviseringstiltak for å bruke mindre strøm. Gjennom «fyringsdiagrammet» vårt sikrer vi at maskinene er påslått/avslått for å samsvare med aktiviteten i restaurantene. Vi måler det månedlige strømforbruket i restaurantene og sammenligner det med tidligere perioder og med andre restauranter for å identifisere muligheter til å spare strøm. Temperaturen i restauranten er satt til 19 grader.

Enjay-systemet

Burger King i Norge er den første restaurantkjeden i verden som har mulighet til å gjenvinne energi fra ventilasjonssystemene, takket være et samarbeid med det svenske cleantech-selskapet Enjay. Restaurantkjøkkener er vanligvis utfordrende å ventilere, siden man trenger et kraftig system for å håndtere all soten og fettet. Lepido er den første ekstra kraftige varmeveksleren som kan håndtere smusset. Den har et unikt luftstrømsmønster som lar de fleste partiklene passere gjennom varmeveksleren i stedet for å feste seg til spolene.

Dette gir en energibesparelse på cirka 85 000 kWh per år, og en årlig reduksjon på 2,5 tonn CO2 per restaurant som ellers ville blitt sluppet ut til luften.

Burger King Scandinavia skal installere dette systemet i kommende nye restauranter.

Utslipp

RBI (Restaurant Brands International) har målt Scope 3-utslippene sine, og vi støtter målet deres om å redusere Scope 3-utslipp med 50 prosent per restaurant innen 2030. Dette målet ble godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi) og er basert på kriterier og anbefalinger fra SBTi.

Skogpolitikk

RBI har som mål å eliminere avskoging fra den globale forsyningskjeden senest innen 2030. I dette arbeidet støtter de FNs organisasjon for ernæring og landbruks (FAO) nåværende definisjon på avskoging, som lyder som følger: «Avskoging er omdanningen av skogkledde områder til arealbruk uten skog, som for eksempel åkerbruk, urban bruk, hogstflater eller ødeland.» ³ Spesielt arbeider de for å utarbeide retningslinjer mot avskoging som beskriver målene om å sikre at våre prioriterte råvarer ikke direkte eller indirekte bidrar til avskoging, om å fremme ansvarlig arealbruk som forhindrer forringelse av økosystemer, og om å verne om humane arbeidsforhold og legitime rettigheter til arealbruk.Vi følger opp restaurantenes strømforbruk per måned, sammenligner med tidligere perioder og mellom restauranter for å identifisere energisparefaktorer

10ton

plast har blitt spart i løpet av 2021-2022
ved å bytte til papirsugerør, trebestikk og papirisbeger i Sverige

50%

skal scope 3-utslippene reduseres i restauranter innen 2030

1,3millioner

bøker har blitt distribuert i 2022 i King Jr måltid i stedet for plastleketøy

Emballasje og materialer

Engangsmaterialer

Engangsmaterialer forbruker naturressurser, men skaper også mer forsøpling rundt restaurantene og i naturen.
Hos Burger King har vi flere prosjekter som skal redusere bruken av engangsmaterialer og fremme overgang til mer bærekraftige materialer, som for eksempel å gå over til papir i stedet for plast.
I 2021 gikk Burger King over fra plast- til papirsugerør.
Vi endret også dessertemballasjen fra plast- til papirkopper, og King Fusion-koppene fra papirkopper med plastlokk til papirkopper med klaffer.
Videre ble plastbestikket avskaffet og erstattet med kniver, gafler og skjeer i tre.
De ovennevnte endringene har redusert plastforbruket med cirka ti tonn fra 2021 til 2022.

PFAS- og FSC-emballasje

Burger King globalt krever at alle perfluoralkyl- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) som tilsettes i belegget på emballasjematerialer, må fases ut fra alle godkjente emballasjematerialer gjester kan komme i kontakt med, senest innen utgangen av 2025. Burger King globalt har også besluttet å anskaffe godkjent fiberbasert gjesteemballasje fra sertifiserte eller resirkulerte kilder for å fremme bærekraftige skogforvaltningspraksiser.

I Norge er alt emballasjemateriale allerede uten PFAS, og nesten all emballasje med fiberbaserte materialer kommer fra sertifiserte eller resirkulerte kilder.

Siden 2021 har en stor del av gjesteemballasjen blitt erstattet med alternativer i papir eller tre.

Bøker i stedet for leker
I 2022 fjernet Burger King i Norge plastleker fra King Jr-menyen og erstattet dem med barnebøker. Ved inngangen til 2023 hadde vi delt ut 1,3 millioner bøker i Norge.

Bøkene produseres i Latvia, og både produksjonsprosessen og selve bøkene er svanemerket. I tillegg er alt papiret i bøkene FSC-sertifisert og kommer fra nordiske papirfabrikker.

Produksjon og transport til lager av alle bøker til Burger King Skandinavia er 100 prosent CO2 -kompensert. Leverandøren finansierer prosjektet i samarbeid med South Pole med fokus på vindkraft og solenergi. Siden oppstarten er CO2-utslipp i Norge på 192 372 kg kompensert.

Fjernet eske
Siden mange år har vi brukt en pose i stedet for en eske i King Jr-måltidet vårt i Norge, for å redusere emballasjeforbruket i restaurantene.

Logistikk
Forsyningskjeden vår jobber ut fra et prinsipp om ett stopp per restaurant: Det betyr at tørre, nedkjølte og dypfryste produkter leveres på samme tur. Alle logistikkaktiviteter, som lessing og lossing samt transport, utføres i henhold til GFSI-sertifiserte standarder som BRC eller FSSC 22000. På denne måten kan vi sikre at hele forsyningskjeden behandles i samsvar med definerte spesifikasjoner.

I Norge samarbeider vi med ASKO, som har sentrallager i Vestby og 11 ulike distribusjonssentre rundt om i landet som lagrer Burger Kings produkter. ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftige og klimanøytrale. Dette betyr at de jobber med energieffektiviseringstiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp fra transport.